Senarai Guru-guru Saina

 SENARAI GURU SAINA TAHUN 2018

 

1. Malek Bin Abu Hassan (Pengetua)

2. Ahmad Shabuddin bin Ismail (PK)

3. Azizam bin Mohamad (PKHEM)

4. Norzali bin Man (PKKOKU)

5. Mohamad Nadzir bin Ahmad (GK Teknik & Vokasional)

6. Siti Esah bintit Abu Bakar ( GK Kemanusiaan )

7. Abdul Rashid bin Othman ( GK Bahasa )

8. Farzana binti A.Rahman ( GK Sains & Matematik )

9. Abd. Halim bin Abd. Lateh

10. Abd Sani bin Baharom

11. Alawiyah binti Samsudin

12. Aniza binti Abdullah

13. Azam Naimadliawal bin Rejab

14. Azman bin Saad

15. Baheyah binti Isa

16. Cik Fazilawati binti Che Omar

17. Eisma binti Ibrahim

18. Ezze Normezan bin Rasmi

19. Fathiyah binti Hashim

20. Fairuz binti Shori

21. Farah Hanim binti Othman

22. Farihah binti Mahaiyadin

23. Halimaton Rokiah binti Samsudin

24. Hassyati binti Hasbollah

25. Hehmalatha A/P Arumugam

26. Kamariah binti Ahmad

27. Laila binti Jasin

28. Mageswaran A/L Samugam

29. Maizuny binti Mohammad

30. Mazinah binti Rejab

31. Mohd Naim bin Suhaimi

32. Mohd Hamizi bin Yusoff

33. Mohd Zaini bin Morad

34. Mohd Zafri bin Ishak

35. Mohd Zun bin Bunyamin

36. Mohd Zaki bin Ali

37. Muhammad Rafid bin Hasan

38. Norazlida binti Abd Rahman

39. Noor Azura binti Hassan

40. Norsuriany binti Mohd Zahir

41. Norzita binti Abu Mansor

42. Nor Habibah binti Mohd Zailani

43. Nurhazwani Binti Zakaria

44. Nurul Ain Maizatul Farhana binti Mohd Badri

45. Rohayu binti Abdul Rani

46. Rosidah binti Yaacob

47. Rozaini binti Haron

48. Rusmiza binti Haji Yahaya

49. Shahrul Laily binti Haji Seman

50. Siti Aisyah binti Mohamad

51. Siti Hajar binti Rosli

52. Siti Mariam binti Morad

53. Siti Maizurah binti Mansor

54. Siti Munirah binti Aris

55. Siti Roslia binti Abdul Razak

56. Wardatulsyima binti Othman

57. Zainurin bin Karim

58. Zarina binti Elias

59. Zuraini binti Abdul Wahab