Senarai Guru-guru Saina

 

 

 

SENARAI GURU SAINA TAHUN 2019

 

1. Hajah Rafeah binti Hashim (Pengetua)

2. Ahmad Shabuddin bin Ismail (PK)

3. Md Roslan bin Zainol (PKHEM)

4. Maizuny binti Mohammad (PKKOKU)

5. Mohamad Nadzir bin Ahmad (GK Teknik & Vokasional)

6. Siti Esah bintit Abu Bakar ( GK Kemanusiaan )

7. Abdul Rashid bin Othman ( GK Bahasa )

8. Farzana binti A.Rahman ( GK Sains & Matematik )

9. Abd. Halim bin Abd. Lateh

10. Abd Sani bin Baharom

11. Alawiyah binti Samsudin

12. Azam Naimadliawal bin Rejab

13. Azman bin Saad

14. Baheyah binti Isa

15. Cik Fazilawati binti Che Omar

16. Eisma binti Ibrahim

17. Ezze Normezan bin Rasmi

18. Fathiyah binti Hashim

19. Fairuz binti Shori

20. Farah Hanim binti Othman

21. Farihah binti Mahaiyadin

22. Halimaton Rokiah binti Samsudin

23. Hassyati binti Hasbollah

24. Kamariah binti Ahmad

25. Laila binti Jasin

26. Mohd Naim bin Suhaimi

27. Mohd Hamizi bin Yusoff

28. Mohd Zaini bin Morad

29. Mohd Zafri bin Ishak

30. Mohd Zun bin Bunyamin

31. Mohd Zaki bin Ali

32. Muhammad Rafid bin Hasan

33. Norazlida binti Abd Rahman

34. Noor Azura binti Hassan

35. Norsuriany binti Mohd Zahir

36. Nor Habibah binti Mohd Zailani

37. Norzali bin Man

38. Norzita binti Abu Mansor

39. Nurhazwani Binti Zakaria

40. Nurul Ain Maizatul Farhana binti Mohd Badri

41. Rohayu binti Abdul Rani

42. Rosidah binti Yaacob

43. Rozaini binti Haron

44. Rusmiza binti Haji Yahaya

45. Shahrul Azmeir bin Abdul Aziz

46. Shahrul Laily binti Haji Seman

47. Shafiza Hanim binti Azizan

48. Siti Aisyah binti Mohamad

49. Siti Hajar binti Rosli

50. Siti Hajar binti Ederis

51. Siti Mariam binti Morad

52. Siti Maizurah binti Mansor

53. Siti Munirah binti Aris

54. Siti Roslia binti Abdul Razak

55. Wardatulsyima binti Othman

56. Zainurin bin Karim

57. Zarina binti Elias

58. Zuraini binti Abdul Wahab