Misi dan Visi Sekolah


"Kegemilangan semua bidang"
Melahirkan murid yang terbilang dalam pelbagai bidang ilmu, kemapanan sahsiah, kemantapan iman dan taqwa, kesejagatan kepimpinan dan kejituan patriotisme bagi memenuhi tuntutan wawasan negara.

"Sekolah Berkualiti"
SMSPS berperanan:
.: Mewujudkan iklim sekolah yang kondusif :.
.: Mempraktikan budaya ilmu :.
.: Memperlihatkan sahsiah yang terpuji :.
.: Mewujudkan semangat berani bersaing :.
.: Membentuk jati diri yang unggul :.