Program Mentor-Mentee SMSPS 2008
Cetak
Kiriman  PentadbirOleh: PentadbirKirimanpada  28-01-2007 18:18 28-01-2007 18:18 1525  Baca 1525 Baca 0 Komen 0 Komen

Unit Bimbingan Kaunseling SAINA telahpun mengatur satu lagi program yang dijalankan pada setiap tahun, iaitu Program Mentor-Mentee. Melalui Program Mentor-Mentee, setiap guru di SAINA akan menjadi mentor dan dipertanggungjawabkan untuk mengetuai sebilangan pelajar. Guru-guru perlu memainkan tanggungjawab dalam menyelesaikan masalah mentee mereka terutama dari segi kebajikan dan juga akademik bagi memastikan mereka berjaya dalam pelajaran.